WebKassa är Hälsovårdens arbetslöshetskassas elektroniska tjänst. 

Som en medlem i arbetslöshetskassa du kan söta I WebKassan alla dina ärenden som gäller ansökning av förmån. I WebKassan ser du också uppgift om utbetalda förmåner och beslut. 

Du kan logga in på tjänsten med Suomi.fi-identifikation dvs. med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. WebKassan är alltså ett datasäkert sätt att sköta ärenden med arbetslöshetskassan. 

Bottom tab elements
Block
Aktuellt

Tid för ansöknings- processen
08.12.2022

Vi behandlar just nu ansökningar som har kommit till a -kassan 4.12.2022.
Label
Visste du
Manual liftups

Beskattning av förmåner

Short description

Arbetslöshetskassans förmåner (arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning) är inte löneinkomst varför de beskattas annorlunda än löneinkomster.

Läs mera

Rörlighetsunderstöd

Short description

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd om du är arbetslös och tar emot arbete längre bort från din nuvarande bostadsort.

Läs mera

Byte av kassa

Short description

Du kan samtidigt vara medlem endast i en arbetslöshetskassa. Arbets- och medlemsvillkor som du redan ackumulerat i din tidigare kassa följer med om byte av kassa sker tillräckligt snabbt.

Läs mera

Hälsovårdens arbetslöshetskassa

Genom att ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa får du möjlighet till inkomstrelaterad dagenning som är större än grunddagpenning. Att ansluta dig till kassan är som om du skulle ta dig en försäkring mot arbetslöshet.

Hälsovårdens arbetshetskassa samarbetar mycket med Tehy r.f. men är ändå ett helt självständigt samfund. Det är möjligt att vara medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa även om man inte är medlem i förbund.

Mies seisoo kalliolla ja katsoo järvelle.