Hälsovårdens arbetslöshetskassa

Logga in på WebKassan 

 

WebKassa är arbetslöshetskassans egen dataskyddade webbtjänst som håller alltid öppet. Du kan logga in på tjänsten praktiskt oberoende av tid och plats.

Läs mer om WebKassa.

Handläggningstid 25.10.2021: För tillfället behandlar vi ansökningar som inkommit till kassan 20.10.2021.

Vad är en arbetslöshetskassa?

Arbetslöshetskassa är ett självständigt samfund vars enda avsikt är att betala ut lagenlig inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning till sina medlemmar. 

Att ansluta dig till kassan är som om du skulle försäkra dig mot arbetslöshet.

Läs mer om arbetslöshetskassan och medlemskap.