WebKassa är Hälsovårdens arbetslöshetskassas elektroniska tjänst. 

Som en medlem i arbetslöshetskassa du kan söta I WebKassan alla dina ärenden som gäller ansökning av förmån. I WebKassan ser du också uppgift om utbetalda förmåner och beslut. 

Du kan logga in på tjänsten med Suomi.fi-identifikation dvs. med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. WebKassan är alltså ett datasäkert sätt att sköta ärenden med arbetslöshetskassan. 

Bottom tab elements
Block
Aktuellt

Tid för ansöknings- processen
20.06.2024

Vi behandlar just nu ansökningar som har kommit till a -kassan 17.6.2024.
Label
Visste du
Manual liftups

Beskattning av förmåner

Ingressi

Arbetslöshetskassans förmåner (arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning) är inte löneinkomst varför de beskattas annorlunda än löneinkomster.

Läs mera

Omställningsskydd

Ingressi

Omställningsskydd är en tjänst som TE-byrån eller kommunförsöket ger till de som har sagts upp av produtions- eller ekonomiska skäl. Omställningsskyddet är avsett för att främja sysselsättningen. Utökat omställningsskydd är avsett för personer som har fyllt 55 år. Utökat omställningsskydd trädde i kraft från början av 2023.

Läs mera
Mies seisoo kalliolla ja katsoo järvelle.

Hälsovårdens arbetslöshetskassa

Genom att ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa får du möjlighet till inkomstrelaterad dagenning som är större än grunddagpenning. Att ansluta dig till kassan är som om du skulle ta dig en försäkring mot arbetslöshet.

Hälsovårdens arbetshetskassa samarbetar mycket med Tehy r.f. men är ändå ett helt självständigt samfund. Det är möjligt att vara medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa även om man inte är medlem i förbund.