Dagpenningens maximitid dvs. hur länge dagpenning kan utbetalas bestäms enligt din arbetshistoria före arbetslösheten eller permitteringen och din ålder.

Till arbetshistorian kan räknas allt arbete som du gjort i ett arbets- eller ett tjänsteförhållande efter att du fyllt 17 år. Också arbete i et annat EU/ETA-land kan räknas med. 

Arbetshistorian behöver inte vara oavbruten.