Till ansökan behövs alltid bilagor. Om vi måste begära bilagor, fördröjs behandlingen av ansökan.

Löneuppgifter före arbetslöshet behövs

Storleken på din dagpenning beräknas utgående från dina genomsnittliga löneinkomster under de senaste 26 arbetsveckorna (motsvarar cirka 6 månader) före arbetslösheten eller permitteringen.

Om din arbetsgivare inte har anmält tillräckliga uppgifter om din lön till inkomstregistret, skicka alla dina lönespecifikationer för de senaste 6 månader under vilka du arbetat minst 18 timmar i veckan. Om du är det minsta osäker på om inkomstregistrets uppgifter är tillräckliga bifoga dina lönespecifikationer till din ansökan. Det är alltid bättre att skicka för mycket än för lite uppgifter.
Läs mera om uppgifter som kassa får från inkomstregistret

Vi rekommenderar att skicka lönespecifikationer eller löneräknarens löneintyg för de senaste 26 avlönade arbetsveckor om du under de senaste 6 månader har

  • haft oavlönad frånvaro från arbete (till exempel sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet) 
  • gjort arbete med timlön och din veckoarbetstid har varierat 
  • fått partiell sjukdagpenning eller nedsatt lön på grund av sjukdom (till exempel 2/3-lön) 

Tid för vilken du fått partiell sjukdagpenning eller nedsatt lön på grund av sjukdom beaktas inte i arbetsvillkoret trots att lönen skulle ha baserat sig på arbetstid på 18 timmar i veckan. Dessa tider ska alltså utelämnas från löneintyget (eller de ska ha specificerats i lönespecifikationerna).

Alla nödvändiga bilagor

Utöver löneuppgifter behövs 

  • arbetsavtal om din anställning fortsätter eller du börjar ett nytt arbetsförhållande under arbetslösheten
  • lönespecifikation för alla löner som utbetalats under ansökningsperioden
  • arbetsintyg om anställningen har upphört 
  • en utredning om din arbetstid per kalendervecka om du inte arbetat minst 18 timmar varje vecka och din arbetstid har varierat vecka för vecka. Du kan skicka förteckning över utförda arbetsskift eller du kan be din arbetsgivare att fylla i blanketten Utredning till arbetslöshetskassan om tid i arbete och lön per kalendervecka, som kan skrivas ut på TYJ:s webbsidor 
  • uppsägningsmeddelande om du blivit uppsagd
  • avtal om upphörande av anställning om ett separat avtal om upphörande eller dess villkor har gjorts
  • ditt senast fastställda personliga beskattningsbeslut om du eller din familjemedlem har företagsverksamhet eller jord- eller skogsbruk under din arbetslöshet.

Obs! Om du lämnat in bilagor eller utredningar till TE-tjänster beakta att TE-tjänster skickar dem inte vidare till kassan. Du ska själv se till att du bifogat alla nödvändiga bilagor till din dagpenningsansökan.