Utbetalningen av dagpenning börjar efter självrisktiden men början av dagpenningen kan också skjutas upp på grund av andra omständigheter.

Utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning kan alltid börja först efter självrisktiden oberoende av varför du ansöker om arbetslöshetsdagpenning. Om TE-tjänster inte har beslutat om karens och du inte har gjort ett avtal om anställningens upphörande, räcker det att du bekantar dig med bestämmelser om periodisering av semesterersättning samt självrisktid.