Se till att TE-tjänster har fått ditt alterneringsavtal i original samt en kopia av den arbetslösa vikariens arbetsavtal innan du sänder din ansökan om alterneringsersättning till arbetslöshetskassan.

Fyll i och skicka din ansökan elektroniskt på WebKassan. Vid behov kan du hämta en pappersversion av ansökan på TE-byrån eller skriva ut blanketten på  Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor. Våra postadress hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Sänd din ansökan till arbetslöshetskassan först när du fått lön för den sista fulla löneperioden som föregår ledigheten. Du behöver inte sända ansökan på förhand eftersom den inte kan behandlas innan ledigheten börjar.

Ansökan ska sändas till arbetslöshetskassan senast inom tre månader från början av ledigheten.