Hur du betalar medlemsavgift till arbetslöshetskassa beror på om du är medlem både i förbund och i kassan eller endast i kassan.

Om du är medlem endast i kassan (utan medlemskap i något förbund) ska du betala medlemsavgiften direkt till kassan. 

Om du är medlem i både kassa och i förbund betalar du medlemsavgiften endast till ditt förbund enligt deras anvisningar. Ditt förbund betalar kassans andel av medlemsavgiften direkt till kassan.