Om du lyfter penningersättning från arbetstidsbank före eller under permitteringen påverkar ersättningen arbetslöshetsdagpenningen.

Penningersättningens påverkan för helt permitterade

Om du är helt permitterad och har lyft penningersättning ur en arbetstidsbank inom 2 månader innan permitteringen börjar eller under permitteringen har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för den tid över vilken penningersättningen periodiseras. Penningersättningen periodiseras genom att dividera penningersättning med den månadslön som ligger till grund för din dagpenning. Läs mera om dagpenningens belopp.  

Periodiseringen gäller enbart ersättning som inte tagits ut som betald ledighet. 

Den vanliga självrisktiden ackumuleras inte under ersättningens periodisering utan tas ut efter periodiseringen. Läs mera om självrisktid.
 

Penningersättningens påverkan om arbetstiden förkortats på grund av permittering 

Om man sparar arbetstid eller penningersättning eller tar ut betald ledighet eller lyfter penningersättning under permitteringen beaktas arbetstid och ersättningar vid jämkningen av dagpenning på samma sätt som vanliga arbetsdagar och löner. 

Läs mera om dagpenning för permitteringstid.