Arbetslöshetskassornas tjänsteutbud utökas

Riksdagen har godkänt en lagändring som gör det möjligt för arbetslöshetskassor att erbjuda sina medlemmar nya tjänster för att stöda sysselsättningen. Tidigare har kassorna endast kunnat betala ut lagstadgade förmåner såsom inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning.

Det är frivilligt för arbetslöshetskassorna att erbjuda nya tjänster, och kassorna kan själv bestämma sitt tjänsteutbud. Tjänsterna ska stöda medlemmarnas sysselsättning och de kan omfatta exempelvis arbetsförmedling, informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster, expertbedömningar eller coachning. Det är frivilligt för medlemmarna att delta i dessa tjänster, och det påverkar inte rätten till förmån och medför inga sanktioner om man avstår från eller avbryter tjänsten. Dessa sysselsättningstjänster ersätter inte offentliga, förpliktande arbetskraftsservice.

Hälsovårdens arbetslöshetskassa kommer att utnyttja lagändringen och börjar erbjuda medlemmarna tjänster för att stöda deras sysselsättning. Mer detaljerade planer kommer att göras under hösten och då kommer kassan att göra en enkät om medlemmarnas önskemål och behov kring tjänster. Målsättning är att skapa ett tjänsteutbud som möter medlemmarnas behov och hjälper dem att hitta nya arbetsmöjligheter. Mer information om planer och tjänsteutbud publiceras på kassans webbplats under hösten.