Omställningsskydd är en tjänst som TE-byrån eller kommunförsöket ger till de som har sagts upp av produtions- eller ekonomiska skäl. Omställningsskyddet är avsett för att främja sysselsättningen. Utökat omställningsskydd är avsett för personer som har fyllt 55 år. Utökat omställningsskydd trädde i kraft från början av 2023.

Utökat omställningsskydd för personer över 55 består av

  • omställningspenning
  • utbildning inom omställningsskyddet
  • sysselsättningsledighet vars längd är 5, 15 eller 25 dagar

För att omfattas av utökat omställningsskydd förutsätts att du uppfyller alla villkor nedan:

  • har sagts upp av produktions- eller ekonomiska skäl 1.1.2023 eller senare  - upphörandet av visstidsanställning uppfyller inte villkoret
  • har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen
  • har senast på uppsägningsdagen varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år OCH
  • har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar från uppsägningen. Tidpunkten för uppsägningen avser den dag då uppsägningsbeskedet överlämnats. Om uppsägningstiden är lång måste man alltså anmäla sig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.