Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Förutsättningen till att bli medlem i kassan och få rätten till förmåner är att du jobbar som löntagare.

Du kan bli medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa om

  • du har en yrkesexamen inom hälsovård eller social- och hälsovård eller studerar till yrkesexamen inom dessa branscher,
  • du är i lönearbete och
  • du inte ännu fyllt 68 år.


Medlemskap i arbetslöshetskassan ska alltid ansökas skriftligt. På vilket sätt du ansöker om medlemskap beror på om du vill bli medlem endast i arbetslöshetskassan eller också i fackförbund.

Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Förutsättningen till att bli medlem i kassan och få rätten till förmåner är att du jobbar som löntagare. Medlemskap i arbetslöshetskassan börjar från och med den dag din medlemsansökan kommer till kassan förutsatt att du är i lönearbete på den aktuella dagen. Om du inte är i arbete den dag din medlemsansökan kommer till kassan börjar din medlemskap från och med din första avlönade arbetsdag du gör efter medlemsansökan. Också ArPL-försäkrad person kan i vissa fall betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om du har ägande av företaget där du arbetar, läs mera om företagsverksamhet.