Arbetslöshetskassans förmåner (arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning) är inte löneinkomst varför de beskattas annorlunda än löneinkomster.

Förskottsinnehållning bestäms alltid enligt förmånens utbetalningsdag oberoende av vilken tid förmån gäller. 
Exempel: Förmån utbetalas samtidigt för januari och februari så att utbetalningsdagen är 10.3. Förskottsinnehållning för hela utbetalningen bestäms enligt skattekort som är i kraft den 10.3.

Förskottsinnehållning kan inte korrigeras i efterhand, så se till att kassan har ditt gällande skattekort - gärna ett ändringsskattekort som är avsett för förmåner. 

Kassan får direkt från skattemyndigheten de förskottsinnehållningsuppgifter som träder i kraft den 1.2. Detta skattekort är alltid avsett för löneinkomster varför uppgifter i skattekortet ska förändras om skattekortet används vid utbetalningen av förmån. Läs nedan om skattekort som är avsett för förmåner.