Belopp

Rörlighetsunderstöd från och med den 1.8.2022 är 35,72 € per dag, dvs. cirka 700 € i månaden. 

Du kan också få barnförhöjning till rörlighetsunderstöd. Barnförhöjning för ett barn är 5,60 €, för två barn 8,23 € och för tre eller flera barn 10,61 € per dag. 

Rörlighetsunderstödet betalas förhöjt om din arbetsplats eller platsen där utbildningen ordnas är belägen på över 200 kilometers avstånd. Förhöjningen är 5,08 € per dag.

Förmåner som minskar på arbetslöshetsförmån, till exempel hemvårdsstöd, påverkar inte rörlighetsunderstödets belopp. Rörlighetsunderstödet utgör inte ett hinder för arbetslöshetsförmån. Om du tar emot deltidsarbete är det alltså möjligt att få rörlighetsunderstöd samtidigt med jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Utbetalning

Rörlighetsunderstödets maximitid är 30–60 dagar beroende på anställningens längd. Maximitid är inte samma som antalet utbetalda dagar. Understödet utbetalas för 5 dagar i veckan och alltid högst fram till att anställningen upphör. 

Anställningens längd Maximitid Antalet utbetalda dagar
minst 2 månader 30 dagar 20 - 22 dagar
minst 3 månader 45 dagar 31 - 33 dagar
minst 4 månader 60 dagar 42 - 44 dagar

 

Understödets maximitd bestäms endligt första arbetsavtalet. Om anställningen senare fortsätts med ett nytt avtal förlängs inte maximitiden. Understödet har alltid en fast längd och den kan inte förlängas trots att betalningen av rörlighetsunderstöd skulle tillfälligt avbrytas på grund av någon begränsning. I deltidsarbete utbetalas understöd endast för utförda arbetsdagar.