Utbetalningsdag för arbetslöshetsdagpenning bestäms enligt ansökans handläggningsdag.

Arbetslöshetsdagpenningar utbetalas varje vardag. Utbetalningsdagen beror på när din ansökan behandlas.

Ansökans ankomstdag är inte samma som handläggningsdag. Vi strävar efter att behandla de helt arbetslösas fortsatta ansökningar så snart som möjligt. Alla andra ansökningar, såsom första dagpenningsansökan och fortsatta ansökningar som innehåller arbetsdagar strävar vi efter att behandla inom två veckor

Uppgift om handläggningssituationen uppdateras på våra webbsidor varje vardag. När du följer meddelandet ser du när vi håller på att behandla ansökningar som skickats in samma dag som din ansökan. Du kan också kolla handläggningsstatus för din egen ansökan på WebKassan.

Uppgift om den kommande utbetalningsdagen uppdateras på WebKassans startsida genast när ansökan har behandlats, dvs. redan före betalningsdagen. Om du angett ditt mobiltelefonnummer skickas ett betalningsmeddelande om kommande utbetalningen dagen före utbetalningen.

Din följande ansökan kan du skicka på WebKassan efter att hela ansökningsperioden har gått ut. Läs mera om ansökningsrytmen.