När du har anslutit dig som studerandemedlem till förbund lönar det sig att samtidigt ansluta dig också till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Om du senare skulle bli arbetslös kan du endast som medlem i arbetslöshetskassan garantera att du har möjlighet till inkomstrelaterad dagpenning som är större än grunddagpenning.

Du kan när som helst ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan men medlemskapet kan börja först när du börjar lönearbete vid sidan av studier.

Arbetet behöver inte vara inom hälsovårdsbranschen utan redan en enda arbetsdag på vilken som helst bransch räcker till att medlemskapet kan godkännas – förutsatt att du skickar din medlemsansökan till kassan senast på din arbetsdag. Medlemskap i kassan kan alltså inte ansökas retroaktivt efter att arbetet redan upphört.

Det finns inte någon nedre åldersgräns för medlemskap i arbetslöshetskassan men det är inte möjligt att ackumulera arbetslöshetsskydd med arbete som gjorts före man fyllt 18 år. Man kan alltså dra nytta av medlemskap i arbetslöshetskassan först efter att man fyllt 18 år.