Om du blir sjuk under ledigheten kan det påverka din alterneringsersättning.

Om du blir sjuk anmäl din sjukledighet till kassan med ändringsanmälan som du hittar på WebKassans startsida genom att klicka på "Sök alterneringsersättning"  

Du behöver inte skicka läkarintyget eller FPA:s beslut om sjukdagpenning till kassan.

Sjukledighet under alterneringsledigheten påverkar inte alterneringsledighetens längd. Alterneringsledighetens längd är fast och inte ens en längre sjukledighetsperiod kan förlänga den ursprungliga längden.