Hälsovårdens arbetslöshetskassa har samarbete med fyra fackförbund. Här hittar du kontaktuppgifter både till kassan och dessa förbund.

I medlemsärenden svarar arbetslöshetskassan endast på frågor som gäller medlemskap i kassan. 

Om du har frågor som gäller medlemskap i förbund eller förbundets medlemsavgifter ta kontakt med ditt eget förbund.