Blev du arbetslös eller permitterad? Här har vi sammanställd information för att hjälpa dig vidare när du ska söka arbetslöshetsdagpenning.

1. Anmäl dig till TE-tjänster

En förutsättning för arbetslöshetsdagpenning är att du har anmält dig som arbetssökande till TE-tjänster. Detta ska du göra senast den första dagen av arbetslösheten eller permitteringen. Anmäl dig som arbetssökande på TE-tjänsternas Mina E-tjänster.

2. Kontrollera villkor för arbetslöshetskassans dagpenning

En förutsättning för arbetslöshetsdagpenning är att du under din medlemstid i kassan, före arbetslösheten varit i lönearbete i minst 26 veckor under en period på 28 månader. Läs mera om villkor för dagpenning.

Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras.
 

3. Uppdatera dina kontaktuppgifter och meddela förbundet om din situation

Arbetslöshetsdagpenning söks i första hand på WebKassan. Om vi behöver ta kontakt med dig när vi handlägger din ansökan är det viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.  Vi tar huvudsakligen kontakt med dig elektroniskt på WebKassan. Det lönar sig att logga in och ta en titt på WebKassan redan innan du sänder din ansökan. 

Om du också är medlem i förbund, är det viktigt att du också meddelar till förbundet att du är frånvarande från arbetslivet. Av datasäkerhetsskäl kan kassan inte ge dina uppgifter vidare till förbundet. Kontaktuppgifter till förbund

4. Skicka ansökan och bilagor

När du har varit arbetslös eller permitterad i två hela veckor, kan du fylla i och skicka din första ansökan i WebKassan

Om du blivit permitterad, läs mera om ansökan och bilagor här
Om blivit arbetslös, läs mera om ansökan om dagpenning här 

Vid handläggning av ansökan behöver vi alltid uppgifter om din situation före arbetslösheten eller permitteringen. Genom att lämna in så noggranna utredningar som möjligt kan du säkerställa att din ansökan kan behandlas och dagpenning utbetalas utan begäran om tilläggsutredning. Om du blivit arbetslös, läs mera om bilagor till ansökan.

Arbetslöshetsdagpenning är en förmån och den beskattas annorlunda än löneinkomster.
Läs mera om beskattning av förmåner.

5. Behandling av ansökan, beslut och utbetalning

Vi strävar efter att behandla ansökningar inom två veckor från att ansökan kommer fram till kassan.  Handläggningstiden kan dock variera och tillfälligt också vara något kortare eller längre. 

Du kan följa efter handläggningstiden på våra webbsidor. Handläggningsstatus av din egen ansökan ser du på WebKassan. 

När din ansökan har behandlats, skickar vi beslut och betalningsmeddelande elektroniskt. Du kan alltså läsa uppgifter på WebKassan. Om dina kontaktuppgifter är uppdaterade får du en anmälan om nytt beslut per e-post och ett betalningsmeddelande som sms. 

Läs mera om tidpunkt för början av dagpenningens utbetalning
Läs mera om dagpenningens utbetalningsdagar