Du kan samtidigt vara medlem endast i en arbetslöshetskassa. Arbets- och medlemsvillkor som du redan ackumulerat i din tidigare kassa följer med om byte av kassa sker tillräckligt snabbt.

Övergång från en arbetslöshetskassa till en annan ska göras inom en månad från utträde ur den tidigare kassan. Om du byter kassa inom en månad, blir det inget avbrott i ditt medlemskap och det arbetslöshetsskydd som du redan intjänat, följer med dig till din nya arbetslöshetskassa (förutsatt att medlemsavgiften är betalad eller du har beviljats befrielse från medlemsavgift till och med slutdatum av medlemskapet).

Om du inte är i lönearbete när du håller på att byta förbund och arbetslöshetskassa beakta att medlemskap i en ny arbetslöshetskassa kan börja först när du inleder arbete. Medlemskap endast i förbundet innehåller aldrig arbetslöshetsskydd, varför vi rekommenderar att du bevarar ditt medlemskap i tidigare kassa tills det är möjligt för dig att ansluta dig till en ny kassa. 

Om det blir över en månads avbrott mellan kassamedlemskap, då du inte tillhör till någon kassa, måste du ansluta dig som ny medlem. Då måste du intjäna ditt arbetslöshetsskydd från början. Medlemskap i förbund påverkar inte detta. 

För att det inte blir onödiga avbrott i ditt kassamedlemskap lönar det sig att ge den nya kassan fullmakt att meddela den tidigare kassan om ditt utträde. Det finns en punkt för fullmakt i medlemsansökan. Om du vill sköta utträde själv, meddela ditt utträde först efter att då fått bekräftelse om att du blivit godkänd till den nya kassan.