Vid permittering behövs delvis olika utredningar jämfört med arbetslösa sökanden.

Bifogat med den första ansökan behövs alltid:

  • löneuppgifter före permittering eller arbetslöshet för de minst senaste 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Om din arbetsgivare har angett tillräckligt noggranna uppgifter om din lön till inkomstregistret, får kassan dina löneuppgifter från inkomstregistret. Läs mera om arbetsvillkoret och löneuppgifter
  • arbetsavtal för alla anställningar som fortsätter under permitterings- eller arbetslöshetstiden
  • lönespecifikationer för alla löner som utbetalas under permitterings- eller arbetslöshetstiden
  • det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet om du eller din familjemedlem har företagsverksamhet under din permittering eller arbetslöshet eller inkomster från jord- eller skogsbruk

På grund av permittering behövs dessutom:

  • permitteringsmeddelande
  • arbetsavtal
  • lönespecifikation för permitteringsmånad om du under permitteringsmånaden fått lön för minst en dag. Vi behöver lönespecifikationen eftersom löneavdrag som gjorts på grund av permittering kommer ofta inte fram i inkomstregistret!

Om lönen inte baserar sig enbart på arbetstiden (t.ex. provisionslön, fakturering) ska rätten till förmån utredas noggrannare. Bifoga i så fall också arbetsgivarens utredning om vilken del av lönen har redan före permitteringen baserat sig på arbetstid och vilken del har baserat sig på provision. Till ansökan ska också bifogas arbetsgivarens utredning om att arbetstid övervakas. Rätten till dagpenning i permittering med förkortad arbetsvecka beror på till vilken del det är möjligt att konstatera att lön har minskats så att minskningen motsvarar förkortningen av arbetstiden. 

När permitteringen fortsätter behövs:

  • lönespecifikation för permitteringsmånad om du under permitteringsmånaden fått lön för minst en dag
  • lönespecifikationer för alla löner som utbetalats under ansökningsperioden om du också jobbar hos någon annan arbetsgivare
  • arbetsavtal om du inleder ett nytt arbetsförhållande under permitteringen