Dagpenningens belopp beräknas utgående från dina löneinkomster under sex månader före arbetslösheten.

Du kan kontrollera en uppskattning av din dagpenning på Arbetslöshetskassornas Samorganisations tabell (på finska) eller beräkna en uppskattning av din dagpenning med WebKassans dagpenningsräknare

Arbetslöshetsdagpenning utbetalas för fem dagar i veckan från måndag till fredag om det inte finns något särskilt hinder för utbetalningen. Antalet ersättningsdagar inom en månad beror på den aktuella månaden. Det genomsnittliga bruttobeloppet per månad får du genom att multiplicera din dagliga dagpenning med 21,5. 

Arbetslöshetskassan beräknar inte dagpenningens belopp på förhand eller ger inga uppskattningar av det. Förmånens storlek beräknas alltid först vid behandlingen av ansökan och utgående från löneutredningar som bifogats till ansökan. Du får ett skriftligt beslut om din dagpenning när din ansökan har behandlats.