Ansök om rörlighetsunderstöd inom tre månader från början av anställningen eller utbildningen som anknyter till anställningen.

Ansökan om rörlighetsunderstöd hittar du här. Fyll i ansökan och spara den till din dator. Du kan sedan skicka sparade ansökan till arbetslöshetskassan i WebKassan. Länken till ansökningsblanketten hittar du också i WebKassans startsida. Bifoga en kopia av arbetsavtalet till din ansökan. Om du vill, kan du också skicka ansökan i posten. 

Utbetalningen av understöd börjar efter att anställningen börjat. Understödet utbetalas automatiskt i perioder om 4 veckor.  

Kom ihåg att meddela alla förändringar i din anställning.