Alterneringsersättningens storlek beror på dina löneinkomster före ledigheten.

Alterneringsersättning är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning (utan barnförhöjning och/eller förhöjd förtjänstdel) som du skulle få om du var arbetslös.

Du kan själv beräkna en uppskattning av alterneringsersättning på WebKassans dagpenningsräknare eller kontrollera en uppskattning av ersättning på Arbetslöshetskassornas Samorganisations tabell.

Alterneringsersättning utbetalas för fem dagar i veckan (måndag–fredag) om det inte finns något hinder för utbetalningen. Ersättningen utbetalas även för söckenhelger.

Vanligen utbetalas alterneringsersättning i perioder om fyra veckor dvs för 20 dagar åt gången. Den genomsnittliga storleken på din månadsersättning (t.ex. för beskattning) får du genom att multiplicera den dagliga ersättningen med 21,5.

Läs mera om arbetslöshetsdagpenningens belopp.   

Alterneringsersättning är en förmån och den beskattas annorlunda än löneinkomster.
Läs mera om beskattning av förmåner.