Arbetslöshetsdagpenningens nivå graderas från och med den 2.9.2024

Riksdagen har godkänt en lagändring om gradering av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Graderingen sänker dagpenningens belopp första gången efter att dagpenning har betalats för 40 arbetslöshetsdagar. Efter nedskärningen minskar förmånen till 80 % av den ursprungliga nivån. Förmånen minskar igen efter att dagpenning har betalats för 170 dagar. Då minskar dagpenningen till 75 % av den ursprungliga nivån. 40 dagar motsvarar ungefär två månader och 170 dagar motsvarar ungefär åtta månader.

Lagändringen om graderingen börjar tillämpas från och med den 2.9.2024. Ändringen gäller personer som uppfyller arbetsvillkoret i september eller senare. Dessutom förutsätts att arbetsvillkoret innehåller lön som tjänats in och betalats efter den 1.9.2024. I de fall där dagpenningsperioden har börjat före den 2.9.2024, påverkar graderingen inte dagpenningens nivå omedelbart, utan först när arbetsvillkoret uppfylls igen.

Från och med den 2.9.2024 tillämpas också andra betydande lagändringar. Längden av medlems- och arbetsvillkor fördubblas och arbetsvillkoret blir inkomstbaserat. Dessutom slopas en del av åldersrelaterade undantag. Ett sådant undantag är skyddsregeln för personer som fyllt 58 år. Enligt skyddsregeln har nivån på inkomstrelaterad dagpenning inte kunnat sänkas om personen har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt efter att ha fyllt 58 år. Dessutom slopas sysselsättningsskyldigheten helt vilket innebär att arbetsvillkoret inte längre kan uppfyllas genom arbete eller tjänst som ordnas på grund av denna skyldighet. Lagändringarna försämrar också möjligheten att uppfylla arbetsvillkoret med lönesubventionerat arbete.