I de flesta ärenden ska permitterade följa exakt samma anvisningar som andra arbetslösa sökanden. Här har vi sammanställd information som gäller endast permittering.

Förutsättning för arbetslöshetsdagpenning är att du har anmält dig som arbetssökande hos TE-tjänster senast på din första permitteringsdag.

På sidan ABC om arbetslöshetsskydd hittar du basuppgifter om hur man anmäler till TE-tjänster och hur man ansöker om dagpenning.