Hur arbetslöshetsdagpenning utbetalas för permitteringstid beror på ditt anställningsförhållande och hur permitteringen genomförts.

Permittering från deltidsarbete

Om du blir permitterad från deltidsarbete utbetalas arbetslöshetsdagpenning för permitteringstid på samma sätt som dagpenning för deltidsarbete – oberoende av ur permitteringen genomförs. Läs mera om jämkad dagpenning.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas anställning som deltidsanställning om

  • arbetstiden enligt avtalet är högst 80 % av den fulla arbetstiden (arbetstiden är t.ex. 30 timmar i veckan)
  • någon minimiarbetstid inte har avtalats i arbetsavtalet (sk. nollavtal, arbetstiden t.ex. 0–40 timmar i veckan ELLER
  • minimiarbetstiden i avtalet är högst 80 % av den fulla arbetstiden (arbetstiden är t.ex. 20–40 timmar i veckan)

Permittering från heltidsarbete

Om du blir permitterad från heltidsarbete kan permitteringen genomföras på fyra olika sätt. Permitteringssättet påverkar utbetalningen av dagpenningen.