Om du får andra förmåner under din arbetslöshet eller permittering beror det på förmånen huruvida den påverkar din arbetslöshetsdagpenning eller inte.

Andra förmåner kan minska dagpenningen i sin helhet, förhindra utbetalningen av dagpenning eller det finns också förmåner som inte påverkar dagpenningen. 

Nedan hittar du uppgifter om hur de vanligaste förmånerna påverkar arbetslöshetsdagpenningen.