När du ansluter dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa får du en möjlighet till inkomstrelaterad dagpenning som är större än grunddagpenning. Genom att bli medlem i kassan tar du med andra ord en försäkring mot arbetslöshet.

Förutsättningar för medlemskap

Hälsovårdens arbetshetskassa har mycket samarbete med Tehy rf men är ändå ett helt självständigt samfund. Det är möjligt att vara medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa trots att du inte är medlem i något förbund.

Du kan bli medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa om

  • du har en yrkesexamen inom hälsovård eller social- och hälsovård eller studerar till yrkesexamen inom dessa branscher,
  • du är i lönearbete och
  • du inte ännu fyllt 68 år.

Det finns inte någon nedre åldersgräns för medlemskap i arbetslöshetskassan men det är inte möjligt att ackumulera arbetslöshetsskydd med arbete som gjorts före man fyllt 18 år. Man kan alltså dra nytta av medlemskap i kassan först efter att man fyllt 18 år.

Medlemskap i arbetslöshetskassan ska ansökas skriftligt. Medlemskapet börjar från den dag då din medlemsansökan kommer in till kassan förutsatt att du är då i lönearbete.

Läs mera om hur du blir medlem i kassan.

Läs mera om medlemsavgifter.

Läs mera om upphörande av medlemskap.