Du drömmer om alterneringsledighet men vet inte riktigt vart du ska börja. Här berättar vi kort i vilken ordning processen går fram.

1. Kontrollera din arbetshistorias längd och andra förutsättningar

Du kan ta ut alterneringsledighet om du före början av ledighet

  • har en arbetshistoria på minst 20 år
  • har varit medlem i arbetslöshetskassan åtminstone 26 veckor dvs. 6 månader och
  • har vait i heltidsarbete hos samma arbetsgivare utan avbrott i minst 13 månader före ledighetens början. Under dessa 13 månader får högst 30 kalenderdagar vara frånvaro utan lön eller deltidsarbete.

Om du inte är säker på om din arbetshistoria räcker till alterneringsledighet kan vi på din begäran kontrollera längden av din arbetshistoria. 

Läs mera om förutsättningar för alterneringsersättning.

2. Gör ett avtal om alterneringsledighet med arbetsgivaren

Alterneringsledighet grundar sig på frivillighet. Arbetsgivaren kan med andra ord vägra att bevilja ledighet.  Du ska ingå ett skriftligt alterneringsavtal om ledighet och ledighetens tidpunkt med din arbetsgivare. Blanketten för alterneringsavtal kan du skriva ut på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor.

Läs mera om alterneringsledighetens längd.

3. Anmäl din alterneringsledighet till TE-tjänster

Anmäl din alterneringsledighet till TE-tjänster och se till att vikariens arbetsavtal lämnas in till TE-tjänster innan ledigheten börjar. Alterneringsersättning utbetalas efter att ledigheten börjat förutsatt att alterneringsavtalet och vikariens arbetsavtal lämnats in till TE-tjänster före ledighetens början.

4. Ansök om alterneringsersättning

Alterneringsersättining som betalas för alterneringsledighet ska ansökas hos arbetslöshetskassan i första hand elektroniskt på vår WebKassa-service. 

Sänd ansökan först efter att du fått sista lönen för en hel löneperiod innan alterneringsledighetens början. Alterneringsersättning ska ansökas senast inom tre månader från början av ledigheten. 

Läs mera om ansökan om alterneringsersättning och bilagor. 

5. Behandling an ansökan, beslut och utbetalning

Beslut om din ansökan kan ges först efter det gått minst en vecka från början av ledighet och alla behövliga utredningar har lämnats in till kassan. Ansökningar behandlas i ankomstordning. Du kan följa efter hur behandlingen av din ansökan på WebKassan. 

När din ansökan har behandlats får du ett beslut om ersättning i posten samt en utbetalningsanmälan som sms. Efter den första utbetalningen betalas alterneringsersättning i perioder om fyra veckor i efterskott så att utbetalningsdagen alltid är torsdag som följer på fyraveckorsperiod. 

6. Anmäl förändringar till kassan

Om din situation under alterneringsledigheten förändras (till exempel du blir sjuk eller börjar arbeta), anmäl detta till arbetslöshetskassan med ändringsanmälan som du hittar på WebKassans startsida genom att klicka på "Ansök om alterneringsersättning".