Arbetslöshetsdagpenning ska alltid ansökas i efterhand. Dagpenningsansökan kan alltså fyllas i högst till och med innevarande dag. Dagpenning ska ansökas senast inom 3 månader.

Om du är i deltidsarbete och fått dagpenning redan innan permitteringen börjar, skicka din ansökan i samma ansökningsrytm som du tidigare haft. Permitteringen ändar inte på hur du ansöker om dagpenning.

Om du blir permitterad från heltidsarbete fyll i din ansökan så att ansökningsperioden alltid slutar på söndag.