Här hittar du förutsättningar till alterneringsersättning.

RIKSDAGEN HAR GODKÄNT EN LAGFÖRÄNDRING OM SLOPANDE AV SYSTEMET MED ALTERNERINGSLEDIGHET.

Den sista möjliga dagen att inleda en alterneringsledighet är 31.7.2024. Efter det, från och med den 1.8.2024 slopas systemet med alterneringsledighet. Alterneringsledigheten som påbörjades i juli skulle kan pågå under hela den maximala perioden på 180 kalenderdagar. För att alterneringsledigheten ska anses påbörjad senast den 31 juli 2024, måste alterneringsavtalet lämnas in till TE-byrån senast den 31 juli 2024. Även vikariens anställningsavtal för alterneringsledigheten måste börja senast den 31 juli 2024.

 

Du kan ta ut alterneringsledighet när du innan ledighetens början 

  • har arbetshistoria på minst 20 år
  • har varit medlem i arbetslöshetskassa i minst 26 veckor dvs. 6 månader och
  • har varit i heltidsarbete hos samma arbetsgivare utan avbrott i minst 13 månader. I denna tidsperiod på 13 månader kan ingå högst 30 kalenderdagars oavlönad frånvaro eller deltidsarbete.

Till 30 kalenderdagars frånvaro räknas också oavlönade dagar på grund av partiell vårdledighet, t.ex. i situation där du jobbar 4 dagar i veckan och har en hel vårdledighetsdag i veckan.

Arbetet anses vara heltidsarbete om arbetstiden är över 75 procent av den fulla arbetstiden på branschen. 

Om du är osäker på din situation kan du be att kassan kontrollerar din arbetshistoria och andra villkor innan du gör ett alterneringsavtal.