Du kan ta ut alterneringsledighet när du innan ledighetens början 

  • har arbetshistoria på minst 20 år
  • har varit medlem i arbetslöshetskassa i minst 26 veckor dvs. 6 månader och
  • har varit i heltidsarbete hos samma arbetsgivare utan avbrott i minst 13 månader. I denna tidsperiod på 13 månader kan ingå högst 30 kalenderdagars oavlönad frånvaro eller deltidsarbete.

Till 30 kalenderdagars frånvaro räknas också oavlönade dagar på grund av partiell vårdledighet, t.ex. i situation där du jobbar 4 dagar i veckan och har en hel vårdledighetsdag i veckan.

Arbetet anses vara heltidsarbete om arbetstiden är över 75 procent av den fulla arbetstiden på branschen. 

Om du är osäker på din situation kan du be att kassan kontrollerar din arbetshistoria och andra villkor innan du gör ett alterneringsavtal.