Om du får andra inkomster under ledigheten kan de påverka din alterneringsersättning.

Om du har inkomster under alterneringsledigheten ska du anmäla dem till kassan. Du kan göra anmälan med ändringsanmälan som du hittar på WebKassans startsida genom att klicka på länken "Sök alterneringsersättning".

Anmäl ditt arbete genast när du börjar arbeta så att vi vet att vänta på löneuppgifter. 
Lämna in en kopia av lönespecifikationen när lönen är utbetald.