Alterneringsersättning utbetalas alltid i efterhand. Den första ersättningsperioden kan utbetalas när det gått åtminstone en vecka från början av ledigheten.

Din ansökan om alterneringsersättning kan behandlas när vi fått alla nödvändiga utredningar och det har gått åtminstone en vecka från början av ledigheten. Arbetslöshetskassan behandlar ansökningar i ankomstordning. Du kan följa efter hur behandlingen av din ansökan på WebKassan. 

Den första alterneringsersättningsperioden utbetalas när din ansökan har behandlats. Den första utbetalningen innehåller vanligen ersättning för cirka 5 ersättningsdagar. Du får ett betalningsmeddelande på sms om du har anmält ditt telefonnummer i din ansökan. Ett beslut om alterneringsersättning skickas i posten. 

Efter den första utbetalningen betalas alterneringsersättning i efterskott i perioder om fyra kalenderveckor

Utbetalningsdag för alterneringsersättning är alltid torsdag som följer på fyraveckorsperioden. Eventuella söckenhelger flyttar på utbetalningsdagen eftersom söckenhelg inte är en bankdag. Andra eventuella avvikelser meddelas separat.