Om du blir sjuk när du är arbetslös eller permitterad kan sjukledigheten påverka din arbetslöshetsdagpenning.

Om du blir sjuk ska du anmäla detta till kassan i dagpenningsansökan. Om din sjukledighet fortsätter över den aktuella ansökningsperioden ange slutdatum för din sjukledighet i ansökans extra information. Exempel: Du ansöker om förmån för en kalendermånad och din ansökningsperiod avslutar 31.3., men din sjukledighet fortsätter till och med 15.4. Anmäl slutdatum i extra uppgifter.