Du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd om 

  • du tar emot ett arbete i ett anställningsförhållande för minst två månader,
  • du har rätt till arbetslöshetsdagpenning omedelbart före anställningen börjar och (också om du omedelbart före anställningens början har självrisktid eller TE-tjänster har fastställt dig karens eller arbetsskyldighet) och 
  • din arbetsresa överstiger 3 timmar per dag i heltidsarbete eller 2 timmar i deltidsarbete.

Rörlighetsunderstöd kan också beviljas om du inleder utbildning som är relaterad till anställning på minst två månader. 

Om man först tar emot arbete för till exempel en månad och avtalet senare fortsättas med ett nytt arbetsavtal för två månader, har man inte rätt till rörlighetsunderstöd. Anställningen ska redan i början av arbetet vara avtalat för minst 2 månader för att den berättigar till rörlighetsunderstöd.

Beakta att om tiden mellan din föregående och ny anställning blir kort, till exempel endast dagpenningens självrisktid, ska du i varje fall ansöka om arbetslöshetsförmån om du också vill ansöka om rörlighetsunderstöd. Beslutet om rörlighetsunderstöd kan inte fattas innan din rätt till arbetslöshetsförmån har utretts. 
 

Arbetsresa 

Med arbetsresa avses den tid som det tar när du åker från din hemadress till arbetsplatsen. Resetiden beräknas i normalt väder och under allmänt normala förhållanden. Väntetiden för byte av transportmedel kan också tas i beaktande men inte avvikelser från rutten, till exempel för att föra barn till dagis. 

Resetiden beräknas enligt det snabbaste kommunikationsmedlet. Om du har tillgång till bil när arbete eller utbildning börjar och bilfärden är snabbare än kollektivtrafiken beräknas resetiden med bil. 

Du kan också ha rätt till rörlighetsunderstöd om du på grund av arbete eller utbildning som anknyter till arbete flyttar till en annan ort. I så fall beräknas resetiden från din tidigare bostadsort till arbetsplats. 

Om resetiden förändras efter anställningen börjat (t.ex. på grund av att resetiden förkortas, trafikförbindelserna förbättras eller du flyttar till arbetsorten), påverkar detta inte din rätt till rörlighetsunderstöd.