Om du jobbar på deltid under arbetslöshet eller permittering påverkar löneinkomster storleken av din arbetslöshetsdagpenning.

Du kan ha rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning om du har löneinkomster från 

  • deltidsarbete (arbetstid enligt arbetsavtalet är högst 80 % av den fulla arbetstiden) 
  • heltidsarbete som varar i högst två veckor
  • arbete där din dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering (läs mera om dagpenning för permitteringstid) eller
  • företagsverksamhet som bisyssla.

Jämkad arbetslöshetsdagpenning utbetalas för fem dagar i veckan, också för arbetsdagar

Löneinkomster påverkar dagpenning för den jämkningsperiod under vilken lönen utbetalas oavsett när du arbetat. Eftersom lön ofta utbetalas retroaktivt kan löneinkomster påverka annan period än den under vilken du arbetat.

Om din arbetstid överstiger 80 procent av arbetstiden för heltidsanställd under jämkningsperioden har du inte rätt till jämkad dagpenning för den period under vilken lön har utbetalats. 

Du har inte rätt jämkad dagpenning 

  • om din arbetstid förkortas på ditt eget initiativ eller 
  • om du tillsammans med arbetsgivaren gör ett avtal om förkortning av arbetstiden.