Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som i första hand är planerad för skatteförvaltningens behov. De uppgifter som arbetslöshetskassor behöver är huvudsakligen frivilliga uppgifter.

Inkomstregistret innehåller information om löner, pensioner och förmåner. Arbetsgivare och alla betalare har skyldighet att meddela uppgifter om löner och förmåner till inkomstregistret. Arbetslöshetskassorna får både löneuppgifter som förmåns- och pensionsuppgifter från inkomstregistret. Uppgifterna hämtas från inkomstregistret när din ansökan har kommit till kassan.

Trots inkomstregistret ska du alltid själv meddela kassan om arbete och inkomster du har under ansökningsperioden (t.ex. i dagpenningsansökan).