Työttömyyspäivärahan maksutapa riippuu työsuhteesi laadusta ja siitä, millä tavalla lomautus on toteutettu.

Lomautus osa-aikaisesta työsuhteesta

Jos sinut lomautetaan osa-aikaisesta työsuhteesta, maksetaan työttömyysturva myös lomautuksen ajalta osa-aikatyöntekijöitä koskevien säännösten mukaisesti - riippumatta siitä, miten lomautus on toteutettu. Lue lisää sovitellusta päivärahasta.

Työttömyysturvassa työsuhde katsotaan osa-aikaiseksi, jos

  • työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 % täydestä työajasta (työajaksi sovittu esim. 30 tuntia/viikossa)
  • työsopimuksessa ei ole sovittu työajalle vähimmäismäärää (ns. nollasopimukset, työajaksi sovittu esim. 0 - 40 tuntia/viikossa) TAI
  • työsopimuksessa sovittu työajan vähimmäismäärä on enintään 80 % täydestä työajasta (työajaksi sovittu esim. 20 - 40 tuntia/viikossa)

Lomautus kokoaikaisesta työsuhteesta

Jos sinut lomautetaan kokoaikaisesta työsuhteesta, lomautus voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla. Tällöin työttömyyspäivärahan maksutapa riippuu siitä, millä tavalla lomautus on toteutettu.