Lomautetuilta tarvitaan päivärahahakemuksen liitteeksi osittain erilaisia selvityksiä kuin työttömäksi jääneiltä.

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaikilta:

  • palkkatiedot vähintään 26 työssäoloehtoa kerryttävältä viikolta ennen lomautusta tai työttömyyttä. Jos työnantajasi on ilmoittanut palkkatietosi tulorekisteriin riittävällä tarkkuudella, kassa hakee tiedot tulorekisteristä. Lue lisää työssäoloehdosta.  Lue lisää palkkatiedoista. 
  • työsopimus kaikista lomautus- tai työttömyysajalla jatkuvista työsuhteista
  • palkkalaskelmat kaikista lomautus- tai työttömyysajalla maksettavista palkoista
  • viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätös, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on lomautuksesi tai työttömyytesi aikana yritystoimintaa tai tuloja maa- tai metsätaloudesta

Lomautuksesta johtuen ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi:

  • lomautusilmoitus
  • työsopimus
  • lomautuskuukauden palkkalaskelma, jos olet lomautuskuukauden aikana saanut palkkaa yhdeltäkin päivältä. Tarvitsemme varsinaisen palkkalaskelman, koska palkkaan tehty lomautusvähennys ei yleensä selviä tulorekisteristä!

Jos palkkaa ei ole sidottu työaikaan kokonaan (esim. provisioperusteinen työsuoritus, laskutus tms.), on oikeutta etuuteen selvitettävä tarkemmin. Liitä hakemukseesi työsopimuksen lisäksi työnantajan selvitys siitä, miltä osin palkkauksesi on jo ennen lomautusta perustunut työaikaan ja miltä osin provisioon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös työnantajan selvitys siitä, että työaikaasi valvotaan. Lyhennetyn työviikon lomautuksen aikana oikeus päivärahaan esim. provisiopalkkaisessa työssä riippuu siitä, miltä osin työajan ja palkan vähennyksen voidaan todeta toteutuneen samassa suhteessa.

Lomautuksen jatkuessa jatkohakemusten liitteeksi tarvitaan:

  • lomautuskuukauden palkkalaskelma, jos olet lomautuskuun aikana saanut palkkaa yhdeltäkin päivältä
  • palkkalaskelmat kaikista hakemusjakson aikana maksetuista palkoista, jos teet töitä muillekin kuin lomauttaneelle työnantajalle
  • työsopimus, jos lomautusajalla aloitat uuden työsuhteen