Liittymällä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäseneksi mahdollistat itsellesi perusturvaa paremman, ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Kassaan liittyminen on kuin ottaisit itsellesi vakuutuksen työttömyyden varalle.

Jäsenyyden edellytykset

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa tekee paljon yhteistyötä Tehy ry:n kanssa, mutta on silti täysin itsenäinen yhteisö. Voit olla Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsen, vaikka et olisi minkään liiton jäsen. 

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan voit liittyä, jos

  • olet suorittanut terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon tai opiskelet kyseisten alojen ammatillista tutkintoa varten,
  • olet palkkatyössä ja
  • et ole vielä täyttänyt 68 vuotta.

Työttömyyskassan jäsenyyttä täytyy hakea kirjallisesti. Kassan jäsenyys alkaa jäsenhakemuksen saapumispäivästä edellyttäen, että olet palkkatyössä kyseisenä päivänä. 

Lue lisää kassan jäseneksi liittymisestä.

Lue lisää kassan jäsenmaksusta.

Lue lisää kassan jäsenyyden päättämisestä.