Tilläggsdagar och omställningspenning

I början av 2023 träder i kraft en lagändring som påverkar arbetslöshetsdagpenning för äldre.

Enligt lagändringen har personer som är födda år 1965 eller senare inte längre rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilllägsdagar (sk. pensionssluss). Personer kan ha rätt till omställningsskydd om de blir uppsagda av produktions- och ekonomiska skäl efter att de har fyllt 55 år.

Arbetslöshetsdagpenningens tilllägsdagar kan med vissa förutsättningar fortfarande utbetalas för personer som är födda före år 1965.


Läs mera om tilläggsdagar och omställningspenning på sidan ”Hur länge kan dagpenning utbetalas”. Se rubriken ”Tilläggsdagar för dig som närmar pensionsåldern”