Lisäpäivät ja muutosturvaraha

Vuoden 2023 alusta tulee voimaan ikääntyneiden työttömyysturvaoikeuteen vaikuttava lakimuutos.

Lakimuutoksen mukaan vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole enää oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin (ns. eläkeputki). Henkilöillä voi olla oikeus muutosturvaan, jos heidät irtisanotaan tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä sen jälkeen, kun he ovat täyttäneet 55 vuotta.

Työttömyysturvaa voidaan edelleen maksaa lisäpäiviltä (ns. eläkeputki) ennen vuotta 1965 syntyneille tiettyjen sääntöjen mukaan.

Lisätietoja lisäpäivistä ja muutosturvarahasta löytyy nettisivultamme "Kuinka pitkään päivärahaa voi saada" kohdasta "Eläkeikää lähestyvät oikeus lisäpäiviin (ns. eläkeputki)".