Strejkens inverkan på arbetslöshetsförmån

Strejken kan påverka arbetslöshetsförmån på två olika sätt:

1. Om strejken syftar till att påverka dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid du blivit arbetslös och/eller löneutbetalningen avbrutits på grund av strejk. Detta gäller också deltidsanställda och korttidsanställda som får jämkad dagpenning. Om du ansöker om jämkad dagpenning kom ihåg att anmäla strejk i din ansökan. Skriv ”strejk” i punkten ”Annan orsak, vilken?” för den tid arbetet och löneutbetalningen avbrutits på grund av strejk. I stället för inkomstrelaterad dagpenning kan du för den här tiden ha rätt till strejkbidrag från ditt fackförbund.

2. Om utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbrutits på grund av strejk som inte syftar till att påverka dina arbetsvillkor eller -arbetsförhållanden kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om också de andra allmänna förutsättningarna för förmån uppfylls. För att inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas förutsätts bland annat att du för strejktiden anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. I dessa fall har din arbetsgivare i regel skyldighet att betala lön för 7 dagar räknat från den dag utförandet av arbetet avbrutits. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan börja först efter arbetsgivarens lagstadgade lönebetalningsskyldighet har upphört.

Strejkbidrag

Strejkbidrag är en ersättning som ett fackförbund betalar till sina medlemmar. Strejkbidrag söks från fackförbund. Arbetslöshetskassa betalar inte strejkbidrag. Kontaktuppgifter till de fackförbund som använder Hälsovårdens arbetslöshetskassa hittar du här.

Strejkbidraget påverkar inte arbetslöshetsförmånen och du behöver inte anmäla om strejkbidrag till kassan när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. Kom dock ihåg att anmäla strejkdagar i din dagpenningsansökan.