Lakon vaikutus työttömyysetuuteen

Lakolla voi olla kahdenlaisia vaikutuksia työttömyysetuuteen:

1. Jos lakko liittyy tai vaikuttaa sinun työehtoihisi tai -oloihisi, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan siltä ajalta, jolla työttömyys ja/tai palkanmaksun keskeytys johtuu lakosta. Tämä koskee myös osa-aikatyöntekijöitä ja keikkatyöntekijöitä, jotka saavat soviteltua päivärahaa. Jos haet soviteltua päivärahaa, muista ilmoittaa lakosta hakemuslomakkeella kirjoittamalla "muu syy, mikä" -kohtaan "lakko" sille ajalle, jolta työnteko on estynyt ja palkanmaksu keskeytynyt lakon takia. Ansiopäivärahan sijaan saatat olla oikeutettu saamaan tältä ajalta lakkoavustusta ammattiliitoltasi.

2. Jos työntekosi on estynyt ja palkanmaksusi keskeytynyt sellaisen lakon takia, joka ei liity tai vaikuta sinun työehtoihisi tai -oloihisi, voit olla palkanmaksun keskeytyksen ajalta oikeutettu ansiopäivärahaan, jos täytät myös sen saamisen yleiset edellytykset. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää muun muassa, että ilmoittaudut lakon ajaksi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Näissä tilanteissa työnantajallasi on lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa palkka 7 päivän ajan työnteon keskeytymisestä lukien. Oikeus ansiopäivärahaan voi alkaa vasta sen jälkeen, kun työnantajan lakisääteinen palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt.

Lakkoavustus

Lakkoavustus on ammattiliiton jäsenilleen maksama korvaus, jolla katetaan lakkoon osallistumisesta aiheutuvaa palkan menetystä. Lakkoavustus ei ole työttömyyskassojen maksama työttömyysetuus, vaan sitä haetaan ammattiliitosta. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan palveluja käyttävien ammattiliittojen yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Lakkoavustuksella ei ole mitään vaikutusta työttömyysetuuteen, eikä lakkoavustuksesta tarvitse ilmoittaa työttömyyskassalle, jos haet ansiopäivärahaa. Muista kuitenkin ilmoittaa lakkopäivät erikseen ansiopäivärahahakemuksella.