Lagändingar i arbestlöshetsskydd godkändes

Det första lagpaket gällande försvagningar av arbetslöshetsskydd har godkänts. De första ändringarna träder i kraft från och med den 1.1.2024 och de följande från och med den 1.4.2024.

Indexförhöjningar görs inte till arbetslöshetsdagpenning åren 2024 – 2027 varför dagpenningens storlek är samma som 2023. 

Barnförhöjningar utbetalas inte längre från och med den 1.4.2024. I och med att den tillfälliga höjning som Marins regering gjorde upphör den 31.12.2023, utbetalas för tiden 1.1.–31.3.2024 mindre barnförhöjning än år 2023. 

Självrisktiden förlängas från fem till sju dagar från och med den 1.1.2024. Läs mera om självrisktiden.

När semesterersättning utbetalas för heltidsanställning som varat över 2 veckor och som har upphört den 1.1.2024 eller senare har man inte rätt för dagpenning för den period som motsvaras av den utbetalda semesterersättningen. Om heltidsanställningen upphört senast den 31.12.2023 påverkar semesterersättningen inte rätten till dagpenning. Läs mera om periodisering av semesterersättning

Skyddsdelen på 300 e/mån eller 279 e/4 veckor tillämpas inte längre vid jämkningen av dagpenningen från och med den 1.4.2024. Till följd av detta varje euro som utbetalas under arbetslösheten minskar på dagpenningen med 50 cent för den aktuella betalningsperioden. Läs mera om jämkningen av dagpenningen