Työttömyysturvan lakimuutoksia vahvistettu

Orpon hallituksen suunnittelemien työttömyysturvan heikennysten ensimmäinen lakipaketti on vahvistettu. Ensimmäiset heikennykset astuvat voimaan 1.1.2024 lukien, seuraavat 1.4.2024 lukien.

Työttömyyspäivärahaan ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2024 - 2027, joten päivärahan taso pysyy samana kuin vuonna 2023. 

Lapsikorotusta ei makseta enää 1.4.2024 alkaen. Koska Marinin hallituksen lapsikorotuksiin tekemän määräaikaisen ylimääräisen korotuksen voimassaolo päättyy 31.12.2023, maksetaan lapsikorotukset ajalta 1.1. – 31.3.2024 pienempänä kuin vuonna 2023.

Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään 1.1.2024 alkaen. Lue lisää omavastuuajasta. 

Kun lomakorvausta maksetaan yli 2 viikkoa kestäneestä kokoaikaisesta työstä, joka on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen, oikeutta päivärahaan ei ole niin pitkältä ajalta, jonka palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Jos kokoaikainen työ on päättynyt viimeistään 31.12.2023, lomakorvauksella ei ole vaikutusta päivärahaoikeuteen. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta.

Työtulojen sovittelussa käytetty suojaosa, bruttona 300 e/kk tai 279 e/4 viikkoa, poistuu 1.4.2024 alkaen. Suojaosan poistumisen jälkeen jokainen työttömyyden aikana osa-aikatyöstä tai keikkatyöstä maksettu palkkaeuro pienentää kyseisen maksujakson työttömyyspäivärahaa 50 sentillä. Lue lisää päivärahan sovittelusta.