Hakemukseen tarvitaan aina liitteitä. Lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä.

Työttömyyttä edeltävät palkkatiedot tarvitaan

Päivärahasi määrä lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävien viimeisten 26 työviikon (6 kuukautta vastaava aika) keskipalkastasi.

Jos työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin riittäviä tietoja tuloistasi, lähetä kassalle kaikki palkkalaskelmat vähintään viimeisiltä 6 kuukaudelta, joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Jos olet vähääkään epävarma tulorekisteritietojen riittävyydestä, lähetä palkkalaskelmat kassalle. Tietoa on aina parempi olla liian paljon, kuin liian vähän.
Lue lisää tulorekisteristä saatavista tiedoista.

Palkkalaskelmat tai palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus viimeisimmiltä 26 palkalliselta työviikolta kannattaa lähettää kassalle ainakin, jos viimeisen 6 kuukauden aikana

  • olet ollut palkattomilla vapailla (esim. sairaslomalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaalla)
  • olet tehnyt tuntipalkkaista työtä, jossa viikoittainen työaika on vaihdellut
  • olet saanut osasairaspäivärahaa tai sinulle on sairaudesta johtuen maksettu vajaata palkkaa (esim. 2/3-palkkaa)

Jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, etkä vapaan / eläkkeen päättymisen jälkeen ole ollut töissä vähintään 26 viikkoa, tulee kassalle lähettää palkkatiedot 26 palkalliselta työviikolta ennen vapaan / eläkkeen alkamista.

Aikaa, jolta olet saanut osasairaspäivärahaa tai sinulle on maksettu sairaudesta johtuen vajaata palkkaa, ei huomioida työssäoloehdossa, vaikka palkanmaksu olisi perustunut vähintään 18 tuntiseen viikkotyöaikaan. Nämä ajat pitää siis jättää pois 26 viikon palkkatodistuksesta (tai olla eriteltävissä palkkalaskelmista).

Muita tarvittavia liitteitä

Palkkatietojen lisäksi hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • työsopimus, jos työsuhteesi jatkuu edelleen tai aloitat uuden työn työttömyyden aikana
  • palkkalaskelma kaikista työttömyyspäivärahan hakujakson aikana maksetuista palkoista
  • työtodistus tai nimikirjanote, jos työsuhde on päättynyt kokonaan
  • selvitys viikoittaisesta työajasta, jos et ole ollut työssä vähintään 18 tuntia joka viikko ja työaikasi on vaihdellut viikoittain. Selvitykseksi voit lähettää toteutuneet työvuorolistat tai voit pyytää työnantajaasi täyttämään lomakkeen Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain, jonka voi tulostaa TYJ:n verkkosivuilta.
  • irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi irtisanottiin
  • työsuhteen päättämissopimus, jos työsuhteesi päättymisestä ja/tai päättymisen ehdoista on tehty erillinen sopimus
  • viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksesi verotuspäätös, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on työttömyytesi aikana yritystoimintaa tai tuloja maa- tai metsätaloudesta.

Huom! Jos toimitit liitteitä tai selvityksiä TE-palveluille, huomioi, että he eivät lähetä näitä edelleen kassalle. Sinun tulee itse huolehtia siitä, että myös päivärahahakemuksessasi on kaikki tarvittavat liitteet.