Sinulla voi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, jos

  • vastaanotat vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn,
  • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan juuri ennen työsuhteesi alkua (kuitenkin myös, jos sinulle on juuri ennen työsuhteen alkua asetettu omavastuuaika, TE-palvelun asettama karenssi tai työssäolovelvoite) ja
  • päivittäisen työmatkasi kesto ylittää keskimäärin 3 tuntia, jos otat vastaan kokoaikatyön tai 2 tuntia, jos otat vastaan osa-aikatyön

Liikkuvuusavustus voidaan myöntää myös, jos osallistut koulutukseen, joka liittyy vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen.

Oikeutta avustukseen ei synny, jos työsuhde sovitaan ensin esim. yhdeksi kuukaudeksi ja sopimusta jatketaan välittömästi tämän jälkeen uudella työsopimuksella kahden kuukauden ajan. Työsuhteen keston tulee työsuhteen alkaessa olla sovittu vähintään 2 kuukauden mittaiseksi, jotta voit olla oikeutettu liikkuvuusavustukseen.

Huomaathan, että jos edellisen työsuhteen päättymisen ja uuden työsuhteen alkamisen välinen aika on lyhyt, esimerkiksi vain omavastuuajan mittainen, on sinun joka tapauksessa haettava työttömyysetuutta, jos tarkoituksesi on hakea myös liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustushakemusta ei voida ratkaista ennen kuin oikeutesi työttömyysetuuteen on tutkittu.

Työmatka

Työmatkalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka sinulta kuluu kotoasi työpaikan osoitteeseen normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa. Matka-aikaa laskettaessa voidaan huomioida myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen, mutta ei esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan.

Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Matkaan kuluva aika lasketaan auton perusteella, jos se on julkisia kulkuneuvoja nopeampi ja sinulla on auto käytettävissäsi työsuhteen tai koulutuksen alkaessa. 

Voit saada liikkuvuusavustusta myös, jos muutat työn tai työhön liittyvän koulutuksen takia toiselle paikkakunnalle. Matka-aika lasketaan siinä tapauksessa muuttoa edeltävästä asuinpaikastasi eikä avustus katkea vaikka matka-aika työsuhteen kestäessä lyhenisi.

Työsuhteen alkamisen jälkeen tapahtuvat muutokset matka-ajassa, kuten matka-ajan lyheneminen, muutto työntekopaikkakunnalle tai vaikkapa liikenneyhteyksien paraneminen, eivät vaikuta avustusoikeuteen.

Muutto

Sinulla voi olla oikeus etuuteen, vaikka työn vastaanottamisen jälkeen muuttaisit lähemmäs työpaikkaa. Jotta muuton voidaan katsoa tapahtuneen työsuhteen vuoksi, tulee työsopimus olla solmittuna ennen muuttoa.