Työttömyyspäivärahaa tulee aina hakea jälkikäteen. Päivärahahakemuksen voi siten tehdä enintään kuluvaan päivään asti. Päivärahaa tulee hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa.

Jos olet osa-aikatyössä ja olet saanut kassalta päivärahaa jo ennen lomautuksen alkamista, jatka päivärahan hakemista entisessä rytmissä. Lomautus ei muuta päivärahan hakemisen osalta tilannettasi millään tavalla.

Jos sinut lomautetaan kokoaikatyöstä, täytä hakemuksesi aina niin, että hakujakso päättyy sunnuntaihin.