Möteskallelse

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan utövas av kassamedlemmarnas möte. Hälsovårdens arbetslöshetskassas medlemmar kan delta i mötet.

MÖTESKALLELSE

Hälsovårdens arbetslöshetskassa håller sitt ordinarie möte onsdagen den 5 juni 2024 kl. 14.30 på Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Mannerheimsvägen 50,  Töölö 1-2- salen, 00260 Helsingfors. På mötet behandlas kassans stadgeenliga ärenden samt ändringar till kassans regler.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse med utlåtandena finns till påseende för kassans medlemmar under en veckas tid före mötet på kassans byrå, Päijännevägen 12, 00510 Helsingfors, under kanslitid kl. 9.00 - 14.00.

Föredragningslistan med bilagorna finns nu till påseende på WebKassa-servicen, på startsidan under Viktiga länkar Ordinarie möte 2024

Hälsovårdens arbetslöshetskassa
Styrelse