Flera lagändringar från och med den 1.4.2024

De första lagändringar som gäller utkomstskydd för arbetslösa trätte i kraft redan från och med den 1.1.2024. De följande lagändringarna träder i kraft från och med den 1.4.2024.

Barnförhöjningarna slopas helt från och med den 1.4.2024 

Beloppet av barnförhöjningen blev mindre från och med den 1.1.2024 i och med att den tillfälliga höjningen upphörde och det inte gjordes en ny indexhöjning till barnförhöjningar. Utbetalning av barnförhöjning upphör helt från och med den 1.4.2024. Barnförhöjning utbetalas inte längre för arbetslöshetsdagar 1.4.2024 eller efter det.

Om du har underhållsbidragsskuld eller får underhållsstöd läs på FPA:s meddelande om hur ändringen påverkar din situation.  

Skyddsdelen på jämkad dagpenning upphör från och med den 1.4.2024

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att slopa jämkade dagpenningens skyddsdel. Skyddsdelen har möjliggjort att man kunnat tjäna 300 euro brutto i månaden utan att lönen eller företagsinkomsten har påverkat dagpenningens storlek. 

Skyddsdelen beaktas inte alls på ansökningar som börjar 1.4.2024 eller efter det. Detta betyder att Varje euro som tjänats på arbetet eller företagsverksamhet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Löneinkomster påverkar dagpenning för den period under vilken lönen utbetalas – oberoende av när arbetet har gjorts. Läs hur löneinkomster påverkar dagpenningens storlek

Alla ansökningar där sökanden har löne- eller företagsinkomster behandlas i ankomstordning oberoende av löneinkomstens belopp. Förändringen förlänger behandlingstiden för de ansökningar där löneinkomsten är under 300 euro eftersom lagförändringen medför att alla ansökningar som innehåller löne- eller företagsinkomster behöver alla samma arbetsfaser oberoende av löneinkomstens belopp. Du kan följa upp handläggningstiden på nyheten Tid för ansökningsprocessen som hittas på våra webbsidor https://www.tehytk.fi/sv.